EKOPLAST 806
Membrāna EKOPLAST 806 ir paredzēta izolācijas ekrānu/apvalku izveidošanai dažu naftas frakciju pagaidu uzglabāšanas un rīcības ar tām objektos, kas paredzēti naftas frakciju noplūdes grunts un virszemes ūdeņos novēršanai. Ir labi piemērota, piemēram, darba/manipulāciju virsmu, benzīna, petrolejas, dīzeļdegvielas un kurtuvju mazuta, kurināmo eļļu noplūžu avārijas un uztverošo tvērēju/savācēju hermetizēšanai. Vienlaicīgi veic arī hidroizolācijas funkciju un darbojas kā efektīva pretradona barjera. Nevar izmantot naftas frakciju uzglabāšanai paredzēto tvertņu ārpuses izolācijai.
Specifikācija
  • 1
    EKOPLAST 806 ir nearmētā membrāna uz plastificēta polivinilhlorīda (PVC-P) pamata, tips T, saskaņā ar harmonizēto standartu ČSN EN 13967:2005/A1:2007
  • 2
    Membrāna ir izgatavota saskaņā ar velmēšanas un laminēšanas tehnoloģiju
  • 3
    Paaugstināta izturība pret atsevišķām naftas frakcijām
Atsauces