Par ražotāju
Uzņēmuma attīstības vēsture
No vēsturiskā viedokļa uzņēmums Fatra ir pirmais plastmasu pārstrādātājs Čehijā. Uzņēmums tika dibināts 1935. gadā pēc Aizsardzības ministrijas tiešas iniciatīvas.
Uzņēmuma profils
PLASTMASAS MŪSU DZĪVES UZLABOŠANAI
Uzņēmums Fatra, a.s. attiecas pie pasaulē pazīstamiem plastmasu (PVC, PE un PET) pārstrādātājiem. Uzņēmums Fatra ir rūpniecības neatņemamā sastāvdaļa pēc plastmasas izstrādājumu ražošanas. 2022. gadā uzņēmums Fatra saņēma par izstrādājumiem un pakalpojumiem 179 miljonu eiro ieņēmumus, un 70 % produkcijas tika eksportēts uz ārvalstu tirgiem. Uzņēmums Fatra izmanto mūsdienu plastmasu pārstrādes tehnoloģijas un tehnoloģiskās iekārtas ražošanas centros Napajedlas un Hropiņe pilsētās, kur strādā gandrīz 1200 darbinieki.

Uzņēmums Fatra, a.s. piedāvā pasūtītājiem augstākās klases izstrādājumus un specializētos risinājumus, kas iekļauj ne tikai pašu ražošanas procesu, bet arī izstrādnes un konsaltinga pakalpojumus. Uzņēmums Fatra, a.s. pārdod savus izstrādājumus vairāk nekā 49 pasaules valstīs. Pie uzņēmuma pārstrādājamajām izejvielām attiecas plastificētais polivinilhlorīds PVC–P, neplastificētais polivinilhlorīds PVC–U, zema blīvuma polietilēns LDPE, augsta blīvuma polietilēns HDPE, etilēnvinilacetāts EVAC, polipropilēns PP, polietilēntereftalāts PET, akrilonitrilbutadienstirols ABS.

Nodrošinām saviem pasūtītājiem apkalpošanu šādās jomās: izmēģinājumu veikšana, konstruktoru izmēģinājuma laboratoriju pakalpojumi, testēšana, paraugu un maisījumu sagatavošana, profesionālās konsultācijas un konsaltings. Izstrādājumu un sniedzamo pakalpojumu augstu kvalitāti uztur ieviestas kvalitātes vadības un ekoloģisko/vides aspektu vadības sistēmas ČSN EN ISO 9001 un ČSN EN ISO 14001. Uzņēmums Fatra, a.s. jau vairākas reizes ir apstiprinājis sertifikātu “Responsible Care” (Atbildīgas rūpes) un “Drošs uzņēmums”.
„Uzņēmums Fatra ir aprīkots ar mūsdienu ražošanas iekārtām, tas pastāvīgi paplašina savu sortimentu un ievieš tajā inovācijas dažādām rūpniecības nozarēm. Mūsdienīgāko zinātnisko zināšanu un tehnoloģiju, kas vērstas uz augstu kvalitāti, ekoloģiju un pasūtītāju un darbinieku maksimālo apmierinātību, pielietošana uzņēmumam ir pašsaprotama. Panākumu sasniegšanai ir nepieciešama iedvesma, griba, centība un enerģija, kā arī rūpība un pastāvīga sagatavotība. Mūsu darbiniekiem ir visi šie kritēriji. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka uzņēmums Fatra arī vēl pēc astoņdesmit savas pastāvēšanas gadiem būs veiksmīgs un liels Eiropas uzņēmums plastmasu pārstrādes jomā.
– Ing. Pavel Čechmánek, uzņēmuma Fatra, a.s. ģenerāldirektors